Các sản phẩm vỏ nang cứng của nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP Suheung Vietnam

Các sản phẩm vỏ nang cứng của nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP Suheung Vietnam

Nhiệt kế ẩm kế là một thiết bị không thể thiếu khi triển khai GMP

Nhiệt kế ẩm kế là một thiết bị không thể thiếu khi triển khai GMP

Bảng điều khiển hiện đại tại khu vực xử lý nước công ty Suheung Vietnam

Bảng điều khiển hiện đại tại khu vực xử lý nước công ty Suheung Vietnam

Áp dụng các nguyên tắc GMP tại khu vực xử lý nước

Áp dụng các nguyên tắc GMP tại khu vực xử lý nước

GMP không chỉ là nhà xưởng mà còn cả khu vực xử lý nước đầu vào.

GMP không chỉ là nhà xưởng mà còn cả khu vực xử lý nước đầu vào.


  • Hotline : 0906094868

Cpharma.vn © Copyright 2013

phone 0906 094 868