• Phiếu theo dõi chất lượng thuốc

   (19:52:20 PM 02/04/2014)

   Ban hành kèm theo Quyết định 02/QĐHN-BYT, ngày 04/10/2013 của Bộ Y tế về việc triển khai áp dụng nguyên tắc “Thực hành tốt bảo quản thuốc”

   Chi tiết
  • Phiếu theo dõi xuất nhập thuốc

   (18:07:58 PM 02/04/2014)

   Ban hành kèm theo Quyết định 02/QĐHN-BYT, ngày 04/10/2013 của Bộ Y tế về việc triển khai áp dụng nguyên tắc “Thực hành tốt bảo quản thuốc”

   Chi tiết
 • 
  • Hotline : 0906094868

  Cpharma.vn © Copyright 2013

  phone 0906 094 868