• Đăng ký thuốc

  Tư vấn thủ tục đăng ký thuốc nước ngoài, trong nước tại Việt nam, chuẩn bị hồ sơ đăng ký thuốc theo ACTD cho...

  Xem thêm...
 • GMP dược phẩm

  Tư vấn trọn gói chuyên nghiêp bao gồm + Tư vấn thiết kế + Đào tạo huấn luyện + Hướng dẫn viết quy trình + Hướng...

  Xem thêm...
 • GMP thực phẩm BVSK

  Tư vấn trọn gói chuyên nghiêp bao gồm + Tư vấn thiết kế + Đào tạo huấn luyện + Hướng dẫn viết quy trình + Hướng...

  Xem thêm...

Khách hàng tiêu biểu


 • Hotline : 0906094868

Cpharma.vn © Copyright 2013

phone 0906 094 868