• Đăng ký thuốc

  Tư vấn thủ tục đăng ký thuốc nước ngoài, trong nước tại Việt nam, chuẩn bị hồ sơ đăng ký thuốc theo ACTD cho...

  Xem thêm...
 • Giấy chứng nhận GMP

  Công ty Cpharma cung cấp dịch vụ thiết kế nhà máy, tập huấn cán bộ quản lý, theo tiêu chuẩn GMP, hướng dẫn soạn...

  Xem thêm...
 • Công bố chất lượng

  Hoàn tất các thủ tục nhanh chóng về công bố sản phẩm mĩ phẩm, thực phẩm chức năng tại Cục quản lý Dược việt...

  Xem thêm...

Khách hàng tiêu biểu


 • Hotline : 0906 094 868

Cpharma.vn © Copyright 2013

phone 0906 094 868