• Luật Dược 2016

   (08:07:55 AM 17/08/2016)

   Ngày 6/4/2016, với 88,06% tổng số đại biểu tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Dược số 105/2016/QH13 (Luật dược sửa đổi). Luật này sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2017.

   Chi tiết
 • 
  • Hỗ trợ 1: 
  • Hỗ trợ 2:  skype
  • Hotline : 0906 094 868

  Cpharma.vn © Copyright 2013