Phiếu theo dõi chất lượng thuốc

Ban hành kèm theo Quyết định 02/QĐHN-BYT, ngày 04/10/2013 của Bộ Y tế về việc triển khai áp dụng nguyên tắc “Thực hành tốt bảo quản thuốc”

  Mẫu số 2-GSP/MB

 

Tên đơn vị chủ quản

Tên đơn vị                 

Phiếu theo dõi chất lượng thuốc

 

Phiếu số: ..................


Tên thuốc (nồng độ, hàm lượng).......................................................................................

Đơn vị tính ............. .......................................................................................................

Nơi sản xuất:................................................. ................................................................

Bình luận


  • Hotline : 0906094868

Cpharma.vn © Copyright 2013

phone 0906 094 868