• Luật Dược

   (09:22:45 AM 18/10/2013)

   Luật Dược số: 34/2005/QH11 ban hành ngày 14 tháng 6 năm 2005. Quy định việc kinh doanh thuốc, đăng ký thuốc,.. áp dụng cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

   Chi tiết
 • 
  • Hotline : 0906094868

  Cpharma.vn © Copyright 2013

  phone 0906 094 868