Tuyển dụng trưởng phòng QA, nhân viên QA

CPharma là một công ty tư vấn hàng đầu Việt nam trong lĩnh vực thực hành tốt sản xuất thuốc (GMP) cho các khách hàng là nhà máy sản xuất dược phẩm tại Việt nam. Hiện tại khách hàng của chúng tôi đang có nhu cầu tuyển dụng: - Trưởng phòng Đảm bảo chất lượng (QA) - Nhân viên Đảm bảo chất lượng

 

 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

A. VỊ TRÍ TRƯỞNG PHÒNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

1. Trình độ năng lực chuyên môn, nghiệp vụ
-       Là dược sỹ đại học chính quy trở lên.
-       Có khả năng làm việc độc lập, tổng hợp và lập các báo cáo hoạt động, công tác của cá nhân. Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng.
-       Có kiến thức chuyên môn và năng lực trong lĩnh vực quản lý chất lượng thuốc theo GMP.
-       Có ít nhất 2 năm trong nghề và có khả năng lãnh đạo tốt.
2. Báo cáo trực tiếp: Giám đốc
3. Cấp dưới: nhân viên trong phòng Đảm bảo chất lượng
4. Trách nhiệm

-       Chịu trách nhiệm trực tiếp trước giám đốc công ty về các công việc thuộc phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của trưởng phòng nghiên cứu phát triển.
-       Quản lí hệ thống, đảm bảo quá trình sản xuất thuốc luôn cho ra sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng đã đăng kí.
5. Quyền hạn
-       Có đầy đủ các quyền hạn cần thiết để tổ chức, chỉ đạo, điều hành các hoạt động thực hiện các nhiệm vụ của bộ phận.
-       Được quyền sắp xếp bố trí phân công công việc cho nhân viên trong phòng phù hợp với yêu cầu công việc và khả năng trình độ của từng người.
-       Có quyền ra quyết định chấp nhận hay bác bỏ sản phẩm( nguyên liệu hay thành phẩm).
-       Có quyền đề nghị việc khen thưởng, kỷ luật cán bộ công nhân viên thuộc quyền quản lý.
-       Có quyền đề xuất điều kiện làm việc đáp ứng yêu cầu công việc, đề xuất, khen thưởng cho những sáng kiến, cải tiến nhằm đáp ứng yêu cầu công việc được tốt hơn.
-       Có quyền tham gia và đóng góp ý kiến tại các cuộc họp bàn của Công ty, nhà máy/phòng ban khi được mời tham dự.
6. Mô tả công việc phải làm
-       Xây dựng chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng hàng năm và hệ thống quản lý chất lượng toàn diện trong công ty.
-       Theo dõi việc thực hiện mục tiêu chất lượng và báo cáo tình hình thực hiện mục tiêu chất lượng của công ty lên ban giám đốc
-       Xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo nhân sự (phối hợp với Trưởng phòng Tổ chức hành chính).
-       Chỉ đạo và tổ chức công tác thẩm định (phối hợp với Trưởng phòng Kiểm tra chất lượng, Trưởng phòng Nghiên cứu phát triển và Quản đốc phân xưởng).
-       Kiểm tra và xét duyệt các bản mô tả công việc, tài liệu/quy trình sản xuất gốc và quy trình thao tác chuẩn trước khi Giám đốc phê chuẩn.
-       Theo dõi quá trình sản xuất thường xuyên suốt từ lúc nhập nguyên liệu cho đến khi xuất xưởng.
-       Theo dõi việc kiểm soát các điều kiện sản xuất (nhiệt độ, độ ẩm, áp suất, độ sạch…) và kiểm tra trong quá trình.
-       Theo dõi lĩnh vực Kiểm tra chất lượng bao gồm việc lấy/ lưu mẫu, kiểm nghiệm, kiểm tra trong quá trình và thử nghiệm độ ổn định.
-       Kiểm tra việc thành lập và lưu trữ hồ sơ phân phối sản phẩm.
-       Theo dõi việc biệt trữ và bảo quản (nguyên liệu, bao bì, sản phẩm trung gian, bán thành phẩm và thành phẩm).
-       Theo dõi việc áp dụng  hệ thống mã số về thiết bị, nguyên liệu, bao bì và thành phẩm.
-       Đánh giá nhà cung cấp.
-       Theo dõi việc bảo trì và sửa chữa thiết bị hay nhà xưởng.
-       Theo dõi việc xử lý chất thải và bảo vệ môi trường.
-       Theo dõi việc xử lý các sản phẩm bị thu hồi hay trả về.
-       Xử lý tất cả các khiếu nại của khách hàng về những vấn đề liên quan đến chất lượng sản phẩm.
-       Theo dõi việc quản lý toàn bộ hệ thống tài liệu, hồ sơ.
-       Chỉ đạo và theo dõi ngày thử lại và ngày mãn hạn dùng của nguyên liệu và thành phẩm.
-       Tham gia và giúp đỡ công tác thanh nội bộ.
-       Theo dõi việc sản xuất thuốc theo hợp đồng.

B. VỊ TRÍ NHÂN VIÊN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

1.    Trình độ năng lực chuyên môn, nghiệp vụ
-    Cán bộ đảm bảo chất lượng là dược sĩ đại học, có kiến thức và năng lực trong lĩnh vực sản xuất thuốc theo GMP và có khả năng lãnh đạo.
2.  Cấp trên: Trưởng phòng
3.  Cấp dưới: Nhân viên IPC và nhân viên kiểm soát kho.
4.  Trách nhiệm

-    Đảm bảo quá trình sản xuất trong phân xưởng luôn cho ra sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng theo qui định.
5. Quyền hạn

-    Độc lập quyết định chấp nhận hay loại bỏ Bán thành phẩm trong quá trình sản xuất tại phân xưởng.
-    Có quyền cho dừng sản xuất tại phân xưởng nếu thấy vi phạm chất lượng sản phẩm.
-    Ngay sau khi ra quyết định này báo cáo với trưởng phòng đảm bảo chất lượng cùng giải quyết.
6.    Mô tả công việc phải làm

-    Tham gia xây dựng chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng và hệ thống đảm bảo chất lượng trong công ty.
-    Phối hợp trong công tác thẩm định.
-    Kiểm soát quá trình sản xuất tại phân xưởng xuyên suốt từ lúc nhập nguyên vật liệu, cấp phát, pha chế, đóng gói.
-    Kiểm soát các điều kiện sản xuất (nhiệt độ, độ ẩm, áp suất, độ sạch...) và kiểm tra trong quá trình tại phân xưởng.
-    Tham gia công tác kỹ thuật sản xuất tại phân xưởng.
-    Kiểm soát việc bảo trì và sửa chữa thiết bị hay nhà xưởng của phân xưởng.
-    Kiểm soát việc kiểm tra chất lượng.
-    Kiểm soát việc biệt trữ và bảo quản (nguyên liệu, bao bì, sản phẩm trung gian, bán thành phẩm và thành phẩm)
-    Tham gia công tác đánh giá nhà cung cấp.
-    Tham gia soạn thảo các SOP.
-    Tham gia xây dựng định mức các sản phẩm.
-    Theo dõi việc xử lý chất thải và bảo vệ môi trường phân xưởng.
-    Tham gia và hỗ trợ công tác thanh tra nội bộ
 

Bình luận


  • Hotline : 0906094868

Cpharma.vn © Copyright 2013

phone 0906 094 868