Hoa gạo tại Trạm Cáp treo

Hoa gạo tại Trạm Cáp treo

Hương Tích- Nam Thiên Đệ Nhất Động

Hương Tích- Nam Thiên Đệ Nhất Động

Dừng bước tại Chùa Thiên Trù

Dừng bước tại Chùa Thiên Trù

Đoàn trẩy hội chùa Hương đầu xuân Quý Tỵ

Đoàn trẩy hội chùa Hương đầu xuân Quý Tỵ

Họ đều đã từng làm việc cùng nhau

Họ đều đã từng làm việc cùng nhau

Giao lưu cùng chuyên gia Cục Quản lý Dược, Viện Kiểm Nghiệm

Giao lưu cùng chuyên gia Cục Quản lý Dược, Viện Kiểm Nghiệm

Suối Yến mộng mơ.

Suối Yến mộng mơ.

Đền Trình xuất phát

Đền Trình xuất phát


  • Hotline : 0906094868

Cpharma.vn © Copyright 2013

phone 0906 094 868