CPharma tập huấn GMP, GSP cho Tổng công ty Dược Việt nam

Kể từ năm 2012, CPharma đã kết hợp với Tổng công ty Dược Việt nam (VINAPHARM) triển khai các khóa tập huấn Thực hành tốt sản xuất thuốc (GMP), Thực hành tốt bảo quản thuốc (GSP), Thực hành tốt kiểm nghiệm thuốc (GLP) cho các cán bộ nhân viên tại Tổng công ty, cùng rất nhiều cán bộ công nhân viên tại các công ty thành viên trực thuộc VINAPHARM.
 

Tổng công ty Dược Việt Nam (VINAPHARM) tiền thân là Tổng công ty Dược, được thành lập vào tháng 4 năm 1971 trên cơ sở sát nhập 3 Cục trực thuộc Bộ y tế: Cục phân phối dược phẩm, cục dược liệu, cục sản xuất. Năm 1982, Tổng công ty Dược được đổi tên là Liên hiệp các xí nghiệp dược Việt Nam. Tháng 3 năm 1996, Bộ trưởng Bộ y tế có quyết định thành lập Tổng công ty Dược Việt Nam chuyển đổi từ Liên hiệp các xí nghiệp dược Việt Nam. Đến ngày 30/6/2010, Bộ trưởng Bộ Y tế có Quyết định số 2335/QĐ-BYT chuyển đổi Tổng Công ty Dược Việt Nam thành Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu hoạt động theo hình thức Công ty mẹ - Công ty con.

 - Tên gọi đầy đủ: TỔNG CÔNG TY DƯỢC VIỆT NAM

- Tên giao dịch quốc tế: Vietnam Pharmaceutical Corporation

- Tên viết tắt: VINAPHARM

- Địa chỉ trụ sở chính: 138B Giảng Võ - Ba Đình - Hà Nội

- Điện thoại: 84 - 04 - 3 8443151

- Fax: 84 - 04 - 3 8443665

- Website:  www.vinapharm.net.vn; www.vinapharm.con.vn

Bình luận


  • Hotline : 0906094868

Cpharma.vn © Copyright 2013

phone 0906 094 868