• Công ty cổ phần Dược Hậu Giang

   (16:54:22 PM 16/04/2014)

   Công ty cổ phần Dược Hậu Giang đạt Tiêu chuẩn Thực hành tốt sản xuất thuốc theo khuyến cáo của Tổ chức y tế thế giới (GMP-WHO) vào ngày 19/12/2006.

   Chi tiết
 • 
  • Hotline : 0906094868

  Cpharma.vn © Copyright 2013

  phone 0906 094 868