• YCH PROTRADE

   (17:28:07 PM 05/03/2014)

   Kể từ cuối năm 2012 YCH đã mở rộng với hoạt động logistic sang ngành dược với việc triển khai dịch vụ bảo quản thuốc tại khu vực Hà nội. Với sự tư vấn của CPharma, YCH Protrad đã triển khai thành công hệ thống kho hàng bảo quản...

   Chi tiết
 • 
  • Hotline : 0906094868

  Cpharma.vn © Copyright 2013

  phone 0906 094 868