Giảng viên từ CPharma chụp ảnh lưu niệm cùng các cán bộ lãnh đạo DHG Pharma

Giảng viên từ CPharma chụp ảnh lưu niệm cùng các cán bộ lãnh đạo DHG Pharma

Ban lãnh đạo cũng làm bài kiểm tra

Ban lãnh đạo cũng làm bài kiểm tra

Ban lãnh đạo cũng làm bài kiểm tra

Ban lãnh đạo cũng làm bài kiểm tra

Các cán bộ tham gia học tập rất nhiệt tình hăng say.

Các cán bộ tham gia học tập rất nhiệt tình hăng say.

Cả hội trường kín hết chỗ phải dùng thêm ghế nhựa.

Cả hội trường kín hết chỗ phải dùng thêm ghế nhựa.

Tổng Giám đốc Lê Minh Hồng tham gia từ đầu đến cuối khóa

Tổng Giám đốc Lê Minh Hồng tham gia từ đầu đến cuối khóa

Hơn 200 cán bộ nhân viên DHG Pharma tham gia khóa huấn luyện GMP

Hơn 200 cán bộ nhân viên DHG Pharma tham gia khóa huấn luyện GMP


  • Hotline : 0906094868

Cpharma.vn © Copyright 2013

phone 0906 094 868