Cán bộ chủ chốt Mediplantex

Cán bộ chủ chốt Mediplantex

Hân hoan khi chữa bài kiểm tra

Hân hoan khi chữa bài kiểm tra

Vui mừng khi kết quả đúng

Vui mừng khi kết quả đúng

Bài kiểm tra giúp học viên tổng hợp và hiểu cặn kẽ hơn

Bài kiểm tra giúp học viên tổng hợp và hiểu cặn kẽ hơn

Nhân viên Mediplantex kiểm tra lại lần cuối bài kiểm tra GMP trước khi nộp.

Nhân viên Mediplantex kiểm tra lại lần cuối bài kiểm tra GMP trước khi nộp.

Giám đốc nhà máy chăm chú làm bài kiểm tra

Giám đốc nhà máy chăm chú làm bài kiểm tra

Nhân viên Mediplantex trước cách huấn luyện rất sôi nổi của CPharma

Nhân viên Mediplantex trước cách huấn luyện rất sôi nổi của CPharma

Màn khởi động trước khi bắt đầu buổi tập huấn GSP

Màn khởi động trước khi bắt đầu buổi tập huấn GSP


  • Hotline : 0906094868

Cpharma.vn © Copyright 2013

phone 0906 094 868