PIC/S có cấp chứng chỉ GMP không?

 

PIC/S không cấp chứng chỉ GMP. Chứng chỉ GMP do các cơ quan quản lý Dược phẩm của các nước thành viên PIC/S cấp.


Nếu một công ty muốn xuất khẩu tới quốc gia có cơ quan quản lý là thành viên của PIC/S thì trước tiên công ty cần đăng ký thuốc với cơ quan quản lý nước đó.

Chỉ sau khi thuốc của công ty được đăng ký tại nước nhập khẩu thì Cơ quan quản lý sẽ tiến hành thành lập đoàn thanh tra GMP và đi thanh tra GMP tại cơ sở sản xuất của nước xuất khẩu.

Bình luận


  • Hotline : 0906094868

Cpharma.vn © Copyright 2013

phone 0906 094 868