PIC, PIC/S là gì?

PIC là viết tắt của Pharmaceutical Inspection Convention có nghĩa là Công ước về Thanh tra Dược

 

PIC/S là viết tắt của Pharmaceutical Inspection Co-operation SchemeChương trình Hợp tác Thanh tra Dược mà cụ thể là Chương trình Hợp tác Thanh tra trong lĩnh vực Thực hành Tốt Sản xuất Thuốc (GMP).

 

PIC và PIC/S là 2 công cụ quốc tế giữa các quốc gia và các nhà quản lý dược phẩm nhằm cung cấp sự hợp tác xây dựng tương hỗ lẫn nhau trong lĩnh vực Thực hành tốt sản xuất thuốc (GMP)

Bình luận


  • Hotline : 0906094868

Cpharma.vn © Copyright 2013

phone 0906 094 868