Gia nhập PIC/S, các nước thành viên sẽ có được lợi ích gì?

 

Khi đã là thành viên của PIC/S, các nước thành viên sẽ có được lợi ích như:


• Nâng cao năng lực cơ quan quản lý;


• Chi phí tiết kiệm hơn, vì không phải gửi thanh tra đến các cơ quan khác;


• Tập huấn, trao đổi thông tin;


• PIC/S được cập nhật thường xuyên;


• Mở rộng mạng lưới, phát triển mối quan hệ;


• Tránh trùng lặp thanh tra;


• Xuất khẩu tới các quốc gia thành viên và các quốc gia không phải thành viên;


• Sử dụng quy chuẩn thanh tra minh bạch, nhất quán;


• Sản phẩm thuốc có độ tin cậy cao về chất lượng, v.v...

Bình luận


  • Hotline : 0906094868

Cpharma.vn © Copyright 2013

phone 0906 094 868