[Đăng ký thuốc] Thiếu chức danh của người ký trên CPP và FSC

 

Q: CPP hoặc FSC nộp bản sao công chứng hoặc hợp pháp hóa lãnh sự có ký và đóng dấu của cơ quan thẩm quyền nhưng không ghi rõ chức danh người ký có được chấp nhận không?

: Không chấp nhận. Yêu cầu phải có chức danh người được quyền ký
 

Bình luận


  • Hotline : 0906094868

Cpharma.vn © Copyright 2013

phone 0906 094 868