[Đăng ký thuốc] Nước tham chiếu

 

Q: Theo định nghĩa là nước có hệ thống thẩm định thuốc có uy tín được các cơ quan Quản lý thuốc ASEAN công nhận. Vậy đó là những nước nào? Tham khảo ở đâu?

 

: Các nước tham chiếu được quy định là: Anh, Pháp, Đức, Mỹ, Nhật Bản, Úc, Canada, EMEA.
 

Bình luận


  • Hotline : 0906094868

Cpharma.vn © Copyright 2013

phone 0906 094 868