Với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm đã từng đánh giá GMP nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước, CPharma sẽ giúp doanh nghiệp thực tập một buổi đánh giá GMP giả lập. Theo đó CPharma sẽ xây dựng một đoàn đánh giá tương tự như đoàn đánh giá của cơ quan quản lý.

 

 
Doanh nghiệp sẽ tiến báo cáo về quá trình triển khai GMP tại cơ sở, sau đó đoàn tiền đánh giá sẽ tiến hành đánh giá thực tế tại khu vực sản xuất, khu vực kiểm nghiệm, khu vực bảo quản. 
 
 
 
 
Đoàn tiền đánh giá cũng xem xét các hồ sơ sản xuất, hồ sơ kiểm nghiệm cũng như các hệ thống tài liệu liên quan đến sản xuất.
 
 
 
 
 
Một buổi tiền đánh giá được coi như một buổi đào tạo huấn luyện chuyên sâu cho các doanh nghiệp, giúp cho các nhân viên làm việc trực tiếp cũng như các cán bộ quản lý, ban lãnh đạo doanh nghiệp có một các nhìn đầy đủ nhất, sâu sắc nhất về các triển khai Thực hành sản xuất tốt cũng như cách làm việc trong một buổi đánh giá GMP.
 
Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và cung cấp thông tin về dịch vụ Tiền đánh giáThực hành sản xuất tốt (GMP) một cách chuyên nghiệp nhất.
 
 
 
 
 


  • Hotline : 0906094868

Cpharma.vn © Copyright 2013

phone 0906 094 868