Nhân sự là một trong những yếu tố vô cùng quan trọng của một nhà máy hoạt động đạt tiêu chuẩn Thực hành sản xuất tốt (GMP).

 

 

Học phần Thực hành sản xuất tốt theo quy định tại Quyết định 4288/2016/QĐ-BYT (GMP cơ bản) là yêu cầu bắt buộc đối với toàn thể cán bộ nhân viên của nhà máy từ cán bộ quản lý tới công nhân trực tiếp tham gia sản xuất. Trong học phần GMP cơ bản các học viên sẽ được học về:

 
-       Các khái niệm, các thuật ngữ về GMP
 
-       Đảm bảo chất lượng
 
-       Thực hành sản xuất tốt
 
-       Vệ sinh và điều kiện vệ sinh
 
-       Thẩm định
 
-       Khiếu nại
 
-       Thu hồi sản phẩm
 
-       Sản xuất và kiểm nghiệm theo hợp đồng
 
-       Tự thanh tra và thanh tra chất lượng
 
-       Nhân viên
 
-       Đào tạo
 
 
 
Đối với các cán bộ quản lý, cán bộ làm việc tại các khu vực chuyên biệt như Phòng Kiểm nghiệm, Phòng IPC, kỹ sư cơ điện, CPharma cung cấp các khóa học chuyên sâu  thường được gọi là GMP nâng cao bao gồm:
 
-       Giới thiệu hệ thống cung cấp khí, hệ thống HVAC
 
-       Thẩm định hệ thống cung cấp khí, hệ thống HVAC
 
-       Nước sử dụng trong sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe
 
-       Thẩm định hệ thống cung cấp nước cho nhà máy
 
 
Sự kết hợp của những giáo sư tiến sỹ đầu ngành tại các trường đại học  cùng các chuyên gia giầu kinh nghiệm đã từng đi kiểm tra GMP của nhiều cơ sở sản xuất trong nước và quốc tế giúp không chỉ đem lại cho học viên những kiến thức mà cả những kinh nghiệm được đúc rút từ các nhà máy giàu truyền thống.
 
Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và cung cấp thông tin về Tập huấn huấn luyện Thực hành tốt sản xuất tốt (GMP)một cách chuyên nghiệp nhất.
 
 


  • Hotline : 0906094868

Cpharma.vn © Copyright 2013

phone 0906 094 868