Tại CPharma, chúng tôi tư vấn cho khách hàng chuẩn bị hồ sơ xin đăng ký kiểm tra GMP một cách đầy đủ, bài bản, chuyên nghiệp và cập nhật nhất.

 

1. Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu Thực hành sản xuất tốt (GMP) thực phẩm bảo vệ sức khỏe bao gồm:

a) Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu Thực hành sản xuất tốt (GMP) thực phẩm bảo vệ sức khỏe

b) Sơ đồ các khu vực sản xuất và dây chuyền sản xuất (có xác nhận của tổ chức, cá nhân);

c) Danh mục các thiết bị chính được sử dụng tại cơ sở (có xác nhận của tổ chức, cá nhân).

 
 
Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và cung cấp thông tin về dịch vụ Chuẩn bị hồ sơ đăng ký kiểm tra Thực hành tốt sản xuất thuốc (GMP) một cách chuyên nghiệp nhất.
 


  • Hotline : 0906094868

Cpharma.vn © Copyright 2013

phone 0906 094 868