• Lựa chọn, sử dụng khẩu trang phòng dịch COVID-19

   (16:35:41 PM 14/04/2020)

   Các chuyên gia y tế cho rằng, con đường lây truyền từ người sang người của COVID -19 là thông qua các giọt bắn hô hấp tiếp xúc gần. Bất kỳ ai tiếp xúc gần (trong vòng 1 mét) với người có triệu chứng hô hấp đều có nguy cơ nhiễm...

   Chi tiết
 • 
  • Hotline : 0906094868

  Cpharma.vn © Copyright 2013

  phone 0906 094 868