CPharma chuyên tư vấn thủ tục công bố sản phẩm mỹ phẩm chuyên nghiệp, công bố mỹ phẩm nhập khẩu, xây dựng hồ sơ công bố sản phẩm chất lượng, đại diện khách hàng nộp hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu tại Cục Quản lý Dược Bộ Y Tế

 

1.    HỒ SƠ CÔNG BỐ GỒM:

 

Hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm bao gồm các tài liệu sau: (theo thông tư 06)

1. Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm (02 bản) kèm theo dữ liệu công bố (bản mềm của Phiếu công bố);

2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường (có chữ ký và đóng dấu của doanh nghiệp). Trường hợp mỹ phẩm sản xuất trong nước mà tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường không phải là nhà sản xuất thì phải có bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của nhà sản xuất (có chứng thực hợp lệ);

3. Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hợp lệ Giấy ủy quyền của nhà sản xuất hoặc chủ sở hữu sản phẩm ủy quyền cho tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường được phân phối sản phẩm mỹ phẩm tại Việt Nam (áp dụng đối với mỹ phẩm nhập khẩu và mỹ phẩm sản xuất trong nước mà tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường không phải là nhà sản xuất). Đối với sản phẩm nhập khẩu thì Giấy uỷ quyền phải là bản có chứng thực chữ ký và được hợp pháp hoá lãnh sự theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp được miễn hợp pháp hoá lãnh sự theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

4. Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS): Chỉ áp dụng đối với trường hợp công bố sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu và đáp ứng các yêu cầu sau:

a) CFS do nước sở tại cấp là bản chính hoặc bản sao có chứng thực hợp lệ, còn hạn. Trường hợp CFS không nêu thời hạn thì phải là bản được cấp trong vòng 24 tháng kể từ ngày cấp.

b) CFS phải được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo các điều ước quốc tế mà Việt nam là thành viên

Cơ sở công bổ sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu phải cung cấp:

Các mục 2,3,4 của phần hồ sơ cung cấp. Các tài liệu phải đầy đủ thông tin, đáp ứng yêu cầu.

2. CÁC CÔNG VIỆC CPHARMA THỰC HIỆN:

2.1 Thiết lập hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu:

- Soạn thảo bản công bố sản phẩm mỹ phẩm (mục 1 hồ sơ cung cấp)

- Tiếp nhận hồ sơ từ cơ cở công bố

2.2 Tiến hành Công bố sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu:

- Tiến hành nộp hồ sơ sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu Cục Quản lý Dược

- Tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu và bàn giao cho khách hàng

3. THỜI GIAN CÔNG BỐ:

-  Thời gian chuẩn bị hồ sơ của CPharma: 1-2 ngày tùy vào số lượng sản phẩm cần công bố

-  Thời gian hoàn tất công bố sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu là 10 - 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ tại Cục Quản lý Dược.

-  Thời hạn hiệu lực của Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm là 05 năm.

4. CHI PHÍ CÔNG BỐ: Liên hệ để biết chi tiết:

 

 

 
Liên hệ với chúng tôi ngay bây giờ: 04.224.23723 để được tư vấn và cung cấp thông tin về dịch vụ Công bố sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu một cách chuyên nghiệp nhất

Hotline  0906.094.868 (Mr. Chung) để được hỗ trợ tư vấn miễn phí 24/7

 

 

 

 

 

 


  • Hotline : 0906094868

Cpharma.vn © Copyright 2013

phone 0906 094 868